Reklam+iletişim

Yayınlanma Tarihi: Ağustos 22nd, 2015 | by Türkan Öktem

0

İletişimde İnovasyon

İletişimde  İnovatif  (Yenilikçi) Yaklaşımlar:

İletişimde  İnovasyonla  Fark Yaratmak

Genel olarak bilgi aktarımı olarak tanımladığımız iletişimi, bilgi paylaşımı, bireyler arası  duygu, düşünce alışverişi veya anlam aktarımı kavramlarıyla da tanımlamak mümkün.

Bu tanımlamalar çerçevesinde iletişimde inovasyon nasıl gerçekleşir?  İletişim konusunu bireysel ve toplumsal iletişim olarak ikiye ayırarak incelemek gerekir.

Ancak bu yazımızın konusu kurumlar ve müşteriler arası iletişimdir. Konuyu detaylandırarak incelemek için;  bireyi, toplumu, teknolojiyi ve kullanılacak araçları iyi bilmek gerekir.

İletişimde inovasyon; yapılan işin anlatımı, başarısının duyurulması, istenilen etkiyi yansıtabilmek ve yüksek oranda kitlelerle buluşturulması  noktasında çok önemlidir. Bu sebeple basın ve medya doğru şekilde kullanılmalı, günümüz iletişim araçları hedef kitleye uygun seçilerek yönetilmelidir.

İnovasyon tek başına yeterli değildir. En az iletişim becerisi de inovasyon kadar önemlidir.

İletişim becerisinden kasıt kullanılacak yöntemleri  iyi bilmek ve stratejik olarak doğru  kararlar verebilmektir. Şirketlerin halkla ilişkiler departmanları planlayacakları strateji ile pazarlamaya, medya ve halkla ilişkiler organizasyonlarına yön vermelidirler.

İletişimde  inovasyon kullanılarak başarılı projeler, duyurular, ürün tanıtımları ve marka yaratma stratejileri  oluşturulur.  Müşteri ile iletişim kurulurken  yeni yöntemler  marka ve müşteri arasında bir bağ ve aynı markayı kullanan müşteriler arasında ise bir network (ağ) oluşturulur.

İnovasyon  bu noktada devreye girer ve iletişimsel  inovatif uygulamalar planlanır. Sihirli kelime network’dür.  İnovatif  iletişimden kasıt müşteri ve marka arasında bağ oluştururken  aynı ürüne sahip müşteriler arası da network oluşturmaktır.

Reklamcılık, Event-Tanıtım Şirketleri, Halkla İlişkiler Şirketleri, Dijital mecra Şirketleri,  Medya Planlama Ajansları, Görsel, İşitsel ve Basılı Medya artık müşterilerine daha iyi hizmet ve yeni iletişim kanalları sunmak zorundalar.  İnovasyonun ve inovatif  fikirlerin önemi günümüz iletişim mecralarında hızla artmaktadır.

Günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda internetin hızla yayıldığını  ve web projelerinin öne çıkan yöntemler arasında olduğunu görmekteyiz.  Bilgiye kolayca ulaşabildiğimiz günümüzde firmaların kurumsal iletişim alanında yaptıkları iletişim çalışmalarıyla öne çıkması ve rakiplerinden ayrılabilmesi ancak farklılaşmayla mümkün olabiliyor. En önemlisi artık evinde bilgisayar veya internet olmayan herkesin elinde mobil bir araç görmek mümkün. İnovasyonu mobil uygulamalar ile birleştirdiğimizde müşteri ile iletişimde  akıllı telefonlarla yapılacak ilginç uygulamalar ile hedeflenen iletişim sağlanmış oluyor.

Müşterinin hem ihtiyacını karşılayacak hem de marka için değer yaratacak bir mobil uygulama yeni iletişim trendleri arasında yerini alır. Müşterinin elinin altındaki güvendiği bir teknoloji ve iletişim aracı olan mobil araç ile iletişim kuruyor olabilmek inanılmaz bir değer ve avantaj sağlayacaktır. İşte bu noktada  inovatif  uygulamalar devreye girerek müşteriyle iletişim yakalanmalıdır.

I-Phone ve diğer akıllı telefonlarda yapılacak müşteri için faydalı bir uygulama, diğer bütün müşteriler arası network oluşturmak yeni iletişim yöntemi olmaktadır. Artık gelecek odaklı  her firma kendini inovatif  bir firma olarak konumlandırmaya çalışıyor. Bugünün iş dünyasında inovasyon bir kerelik değil tekrarlanabilir, sistemleştirilebilir ve şirketlerin yapısına yerleştirilebilir bir süreç haline geldi. İletişimcilerin hizmet verdiği kuruluşta bu konuda bir alt yapı ve kültür oluşturması, bu sürece liderlik etmeleri,  kurumun çalışma yöntemlerinde inovasyona odaklanması  açısından önem taşıyor.

İletişimci her şeyden önce bir iç iletişim stratejisiyle bilinen tekniklerin dışında yaratıcı çözümler üreterek çalışanların dikkatini çekmeli ve inovasyon kültürünü oluşturmalıdır.  Kurumun  yapısında belli bir seviyeye gelen kültür, kamuoyunda yapılan yaratıcı çalışmalarla da desteklenmelidir.

İletişim mesleğini seçecek gençlere de üniversite eğitimlerinde inovasyon kültürü ve yaratıcılık konusunda  dersler konularak onları daha okul yıllarından itibarin bu kültürle tanıştırmak gerekiyor.

Etiketler , , , ,


Yazar Hakkında

Medya YöneticisiComments are closed.

Back to Top ↑