Reklam+iletişim

Yayınlanma Tarihi: Nisan 1st, 2015 | by Türkan Öktem

0

Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı

Seçim Kampanyalarının Yeni Mecrası; Sosyal Medya

Genel seçime doğru gittiğimiz şu günlerde ,siyasi partilerin seçim kampanyalarında geleneksel medyanın yanında etkin olarak internet ve dolayısıyla sosyal medya kullanımları propaganda yöntemlerine farklı bir boyut getirmiştir. Siyasi partiler seçim kampanyalarında alışılagelmiş yöntemlerle -gazete ve tv reklamları, meydanları dolduran bayrak ve flamalar, billboardlarda yükselen heybetli aday posterleri- seçmen kitlesini etkilemeye devam ederken, internet kullanımındaki artışla birlikte siyasal iletişimde sosyal medyanın etkisi küçümsenemez boyuta ulaşmıştır.

Artık biliyoruz ki Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların, toplumsal olaylarda kitleleri harekete geçirme gücü tartışılmaz. Sosyal medyanın siyasal iletişimde önemli bir araç haline gelmesinde bu gücün önemi büyük. Siyasetçiler için önemli olan ulaşılan kitlenin genişliği ve geri bildirimlerin kolaylıkla elde edilebiliyor olması. Bu da seçim kampanyalarında sosyal medya kullanımının tercih edilmesini sağlıyor. Siyasal iletişimde sosyal medyanın geleneksel medya kanallarına göre çok daha tarafsız bir mecra sunduğu da bir gerçek.

Bilindiği üzere Obama’nın başarısı, başkanlık seçimlerinde sosyal mecralara önem vermesi, siyasal iletişim süreçlerini ve seçim kampanyasını özellikle gençlerin algılarını etkileme üzerine kurmasıydı. Obama, gençlerin geleneksel medya kanallarına mesafeli olduğunun bilincindeydi. Gençlere ulaşmada sosyal mecra ve mobil internetin etkisini kullanarak onlarla aynı dili konuşmayı başarmıştır. Sosyal medya üzerinden seçim öncesi yürüttüğü kampanyalarla milyonlarca seçmene ulaşmıştır. Sosyal medya, etkileşimli ve hedefe yönelik kullanıldığında siyasi seçimlerde çok önemli bir mecra. Özellikle doğru kampanyalarla birleştirildiğinde seçmenle sıcak ve samimi bir köprü kuruluyor. Siyasetçilerin şeffaf bir seçim dönemi geçirmeleri ve samimi şekilde seçmenlerini bilgilendirmeleri adına sosyal medya önemli bir işleve sahip. Sosyal medyada geri bildirimlerin anında ve keskin olması siyasi partiler açısından seçmenin nabzını ölçme ve kendine çeki düzen verme açısından etkili bir mecra. Seçmen kitlesiyle yapılan etkinliklerin, sosyal medyaya yansıtılması ve paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmasını sağlaması başarıyı etkiler. En önemlisi de sosyal medya siyasetçi ile seçmen arasında doğrudan ve birebir etkileşim sağlıyor.

Son zamanlarda artık mobil teknolojilerdeki hızlı değişimin de etkisiyle içerikleri daha ön plana çıkaran vine, pinterest, instagram gibi sosyal ağlar geniş kitlelerce kullanılmakta, bu da seçim kampanyalarında seçmene ulaşmak için daha renkli, etkili ve çarpıcı kanallar açmaktadır.

Sosyal medya ile yeni siyaset döneminde politikacıların meydanlarda halka seslenerek, seçmen kitlesinin sessizce dinlediği sistemden daha etkileşim odaklı verimli bir iletişim sistemine geçilmiştir.

Ancak yine de siyasal kampanya süreçlerinde sosyal medya kullanımı, geleneksel kampanyalardan ayrı düşünülemez. Sosyal medya ile seçmenlerin tercihlerinin değişmekten çok var olan tercihlerinin güçlendiğini görmek mümkün.

Biz yine de alışageldiğimiz gibi meydanlarda bayrakları, posterleriyle bayram havası yaşatan barış içinde bir seçim süreci diliyoruz.


Yazar Hakkında

Medya YöneticisiComments are closed.

Back to Top ↑